Interactive Fitness
J. Koslowski
J. Koslowski
 • 59.2
  Miles
 • 2,515
  Calories
 • 0
  Score

Completed Laps

 • 3/28/2013
  Totals:   4.5 Miles 235 Calories 0 Score
 • 3/27/2013
  Totals:   5.5 Miles 220 Calories 0 Score
 • 3/26/2013
  Totals:   2.0 Miles 92 Calories 0 Score
 • 3/25/2013
  Totals:   2.4 Miles 99 Calories 0 Score
 • 3/22/2013
  Totals:   1.0 Miles 49 Calories 0 Score
 • 3/19/2013
  Totals:   7.0 Miles 281 Calories 0 Score
 • 3/18/2013
  Totals:   3.0 Miles 137 Calories 0 Score
 • 3/14/2013
  Totals:   5.5 Miles 228 Calories 0 Score
 • 3/13/2013
  Totals:   4.0 Miles 168 Calories 0 Score
 • 3/7/2013
  Totals:   2.4 Miles 108 Calories 0 Score
 • 3/6/2013
  Totals:   4.4 Miles 203 Calories 0 Score
 • 3/5/2013
  Totals:   2.4 Miles 98 Calories 0 Score
 • 3/4/2013
  Totals:   2.9 Miles 116 Calories 0 Score
 • 3/3/2013
  Totals:   6.3 Miles 253 Calories 0 Score
 • 3/1/2013
  Totals:   5.9 Miles 221 Calories 0 Score