Interactive Fitness
J. Koslowski
J. Koslowski
 • 21.1
  Miles
 • 834
  Calories
 • 0
  Score

Completed Laps

 • 2/28/2013
  Totals:   2.0 Miles 75 Calories 0 Score
 • 2/27/2013
  Totals:   7.2 Miles 353 Calories 0 Score
 • 2/26/2013
  Totals:   5.0 Miles 171 Calories 0 Score
 • 2/25/2013
  Totals:   3.4 Miles 119 Calories 0 Score
 • 2/24/2013
  Totals:   3.4 Miles 116 Calories 0 Score